Nederlands in praktijk

Boeken Nederlands in praktijk

Over de auteur van boeken Nederlands in praktijk Michal Kilian

Michał Kilian

Mijn naam is Michał Kilian. Ik ben auteur van de serie boeken Nederlands in praktijk, die in 2016 zijn verschenen. Ik heb opgeschreven vijf boeken in Poolse en Nederlandse taal. Nederlands in praktijk Stap 1 Basis (boek met oefeningen), Nederlands in praktijk Stap 2 Grammatica tegenwoordige en toekomstige tijd, Nederlands in praktijk Stap 2 Oefeningen, Nederlands in praktijk Stap 3 Grammatica verleden tijd en Nederlands in de praktijk Stap 3 Oefeningen. Ik heb mijn eigen leermethode ontwikkeld om Nederlands te leren op basis van grammaticale patronen. Met deze leermethode leer je snel en effectief Nederlandse taal. Voor elke boek zijn voorbereid videocursussen in Pools en Nederlands. De boeken Nederlands in praktijk (Niderlandzki w praktyce) zijn gebaseerd op mijn eerste boek „Nederlands in praktijk” uit 2012, waarin de belangrijkste elementen van het leren van Nederlands van niveau A1 tot niveau B2 zijn opgenomen. Ik heb meer dan 10 jaar ervaring met leren Nederlands van buitenlandse collega’s van basis niveau Nederlands tot B2 niveau of hoger.   

Mijn ervaring met het leren van Nederlands

Mijn ervaring met het leren van Nederlands is gebaseerd op de communicatie, kennis met Nederlandse cultuur en ervaring met veel sectoren. Ik heb het hoogste taalcertificaat Nederlands NT2-2. Het harde werk dat ik heb gedaan om mijn leermethode te schrijven en te creëren, bleek een succes. De boeken die ik schreef zijn in vele exemplaren verkocht, wat mij als auteur van deze boeken uiteraard erg blij maakt. Ik ben iemand die al heel lang in Nederland woont en niet alleen de Nederlandse taal op hoog niveau kent, maar ook de inwoners van dit kleine landje. De kennis die ik heb opgedaan tijdens het werken en wonen in Nederland wordt overgedragen tijdens cursussen die ik organiseer in de stad waar ik woon, Bergen op Zoom in Nederland. Naast de Nederlandse taalcursussen houd ik mij ook bezig met taalprojecten en vertalingen op werkplekken vanuit mijn ervaring in sectoren zoals techniek, logistiek, productie, geneeskunde, gezondheidszorg, IT, bouw, familiezaken en recht en financiën. In mijn vrije tijd werk ik ook als vertaler Nederlands en Pools.

Met welk boek moet ik beginnen om Nederlands te leren?

Om jouw avontuur met Nederlands leren te beginnen, begin je met het boek Nederlands in de praktijk Stap 1 Basis Nederlands. In dit boek heb ik de belangrijkste elementen van de basisprincipes van het leren van deze taal opgenomen. Naast de basisbeginselen zoals het alfabet en het leren van cijfers, vind je in het boek de benodigde woordenschat, dialogen voor het eerste gesprek en praktische zinnetjes in het Nederlands. Na het voltooien van Stap 1 van de Basiscursus bevindt u zich op niveau A1 van de Nederlandse taal als u de kennis uit dit boek onder de knie heeft. Nadat u de onderwerpen uit het Stap 1 Basis Nederlands onder de knie heeft en heeft geleerd, gaat u de volgende stap zetten, namelijk het leren van de Nederlandse grammatica in de tegenwoordige en toekomende tijd. Je leert zinnen bouwen en dialogen creëren, en oefent uitspraak en spelling in deze taal. Je leert in deze tijden brieven schrijven en verhalen creëren. Oefeningen en videocursussen voor boeken zullen je zeker helpen dit doel te bereiken. Als je echter al veel woorden in het Nederlands spreekt en kent, begin dan met het leren van grammatica uit de verleden tijd. Hier leer je hoe je zinnen en verhalen in de verleden tijd kan maken. Vragen stellen en beantwoorden. Dat is alles wat je nodig hebt om Nederlands te leren op niveau B2. Niveau B2 van de Nederlandse taal is het hoogst mogelijke taalniveau, dat kan worden behaald in Nederland. Is het moeilijk om deze diploma te halen? De grammatica van de Nederlandse taal op dit niveau is heel eenvoudig, maar om te beginnen met spreken heb je meer tijd nodig dan alleen grammaticale kennis van de Nederlandse taal. Heel vaak horen we van Nederlanders “Hij of zij spreekt goed Nederlands”, wat in de meeste gevallen om vele redenen niet helemaal waar is. Allereerst corrigeren Nederlanders mensen die de taal verkeerd spreken niet. De reden hiervoor is volgens hun is simpel: ‘Ik wil je niet beledigen.’ De tweede reden is het gebrek aan kennis over de Nederlandse grammatica. Er zijn veel zinnen in het Nederlands die niet logisch zijn en het is voor ons moeilijk om de betekenis ervan te begrijpen. Geef gewoon een eenvoudig voorbeeld, zoals voorvoegsels in het Nederlands. Nederlandse collega’s weten dat woorden als „De” en „Het” bestaan, maar ze weten niet waar deze woorden in hun taal vandaan komen. Elke taal heeft „zoiets”, maar deze taal heeft er iets meer van 🙂

Het leren van Nederlandse grammatica

Het leren van de grammatica van het Nederlands kan in het begin uitdagend lijken, maar met toewijding en oefening is het zeker mogelijk om het onder de knie te krijgen. De Nederlandse grammatica omvat verschillende aspecten, zoals werkwoordvervoegingen, naamvallen, lidwoorden en zinsopbouw. Een van de belangrijkste aspecten van de Nederlandse grammatica zijn de werkwoordvervoegingen. Werkwoorden worden in verschillende tijden en vormen gebruikt, zoals tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord en meer. Het is essentieel om deze vervoegingen te begrijpen om correcte zinnen te kunnen vormen. Naast werkwoorden zijn ook naamvallen een belangrijk onderdeel van de grammatica. Hoewel het Nederlands minder naamvallen heeft dan sommige andere talen, zijn er nog steeds subtiele verschillen in de manier waarop zelfstandige naamwoorden worden gebruikt, afhankelijk van hun functie in de zin. Het gebruik van lidwoorden (de, het, een) en hun juiste toepassing is ook cruciaal. Het Nederlands maakt onderscheid tussen bepaalde en onbepaalde lidwoorden, afhankelijk van of we verwijzen naar iets specifieks of iets algemeens. 

Boek Nederlands in praktijk Stap 1 Basis Nederlands

Het boek Nederlands in praktijk Stap 1 Basis van Michał Kilian telt 97 pagina’s waarin u alle onderwerpen vindt die nodig zijn om Nederlands te leren. Het boek is geschreven in het Pools en Nederlands en verdeeld in zeven lessen. Elke les is een nieuw onderwerp om te leren, waarbij je de benodigde woorden en kennis vindt om de basis van de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Speciaal voorbereide dialogen helpen je voor het eerst in het Nederlands te communiceren. Voor iedere les is een videocursus gemaakt waarbij je thuis zelf kan leren aan de hand van voorbereide materialen. Je vindt de cursussen op de website.

Boek Nederlands in praktijk Stap 2 Grammatica van de tegenwoordige en toekomende tijd

Het boek Nederlands in praktijk Stap 2 Grammatica van de tegenwoordige en toekomstige tijd van Michał Kiliana telt 86 pagina’s, waarin u alle onderwerpen vindt voor het leren van de Nederlandse grammatica van de tegenwoordige en toekomstige tijd. Het boek is geschreven in het Nederlands en Pools en is verdeeld in dertien lessen. In elke les leer je stap voor stap hoe je vanaf het begin zinnen in het Nederlands kan opbouwen. Je leert werkwoorden en hun vervoeging en hoe je zinnen opbouwt met behulp van grammaticale patronen. Er zijn grammaticapatronen gemaakt om je te helpen snel en gemakkelijk Nederlands te leren. Je leert werkwoorden in de tegenwoordige en toekomende tijd. Je leert hoe je zinnen in de tegenwoordige tijd kan bouwen met één werkwoord, twee werkwoorden, scheidbare werkwoorden en hoe je twee of meer zinnen kunt combineren. Ook leer je hoe je de toekomende tijd in het Nederlands vormt en hoe je zinnen opbouwt. Het hele leerproces is gebaseerd op voorbeelden van praktische kennis van de Nederlandse taal, dat wil zeggen kennis van communicatie in deze taal, en niet alleen maar definities. Voor elke les in het boek heb ik een videocursus gemaakt waarin je thuis kan leren op basis van de voorbereide materialen.

Boek Nederlands in praktijk Stap 2 Oefeningen

Het boek Nederlands in praktijk Krok 2 Oefeningen van de auteur Michał Kilian telt 141 pagina’s waar je oefeningen vindt voor het boek Stap 2 Grammatica van tegenwoordige en toekomstige tijd. Bij de oefeningen staan instructies hoe je de oefeningen oplost en hoe je punten verzamelt voor een goed opgeloste opgave. In het boek kan je de stof uit de les op een praktische manier consolideren. De oefeningen bevatten veel dialogen en werkwoorden die de moeite waard zijn om te leren en te gebruiken. Je oefent met het bouwen van zinnen in het Nederlandsmet behulp van grammaticale patronen.

Boek Nederlands in praktijk Stap 3 Grammatica in de verleden tijd​

Het boek Nederlands in praktijk Stap 3 Grammatica van de verleden tijd van Michał Kilian telt 106 pagina’s, waarin u alle onderwerpen vindt voor het leren van de grammatica van de Nederlandse verleden tijd. Het boek is geschreven in het Nederlands en Pools en is verdeeld in twaalf lessen. In elke les leer je hoe je vanaf het begin zinnen in de verleden tijd kan opbouwen. Je leert werkwoorden en hoe je zinnen opbouwt met behulp van grammaticale patronen. Er zijn grammaticapatronen gemaakt om je te helpen snel en gemakkelijk Nederlands te leren. Je leert regelmatige en onregelmatige werkwoorden in de verleden tijd. Je leert hoe je zinnen kan maken in de verleden tijd en onvoltooid verleden tijd met een of twee werkwoorden. Je leert zinnen combineren om over situaties in de verleden tijd te praten. Al het leren is gebaseerd op praktische voorbeelden die in echte situaties werken. Voor iedere les is een videocursus gemaakt waarbij je zelf thuis kan leren aan de hand van de voorbereide materialen

Boek Nederlands in praktijk Stap 3 Oefeningen

Het boek Nederlands in praktijk Stap 3 Oefeningen van Michał Kilian telt 151 pagina’s, hierin vind je oefeningen voor het boek Nederlands in praktijk Stap 3 Grammatica van verleden tijd. Bij de oefeningen staan instructies hoe je de oefeningen oplost en hoe je punten verzamelt voor een goed opgeloste opgave. In het boek kun je de stof uit de les op een praktische manier consolideren. De oefeningen bevatten veel dialogen en werkwoorden die de moeite waard zijn om te leren en te gebruiken. Je oefent met het bouwen van zinnen in het Nederlands, dat wil zeggen hoe je zinnen maakt met behulp van grammaticale patronen. Je leert hoe je een eenvoudige brief schrijft of een bericht beantwoordt en alles natuurlijk in verleden tijd.

Videocursussen Nederlands in praktijk Stap 1, Stap 2 en Stap 3

Stap 1

Zeven lessen uit het boek Nederlands in praktijk Stap 1

Stap 2

Dertien lessen uit het boek Nederlands in praktijk Stap 2 Grammatica​

Stap 3

Twaalf lessen uit het boek Nederlands in praktijk Stap 3 Grammatica​