Nederlands in praktijk

Algemene voorwaarden

1. Reglement groepscursussen en online cursussen beschikbaar op de site  Nederlands in praktijk:

1.2 Betaling voor cursussen vindt plaats vóór de aangegeven maand van aanvang van de studie. Dan dien je een betaling te doen voor de geselecteerde cursus.

1.3   De betaling voor cursussen is maandelijks volgens de prijzen aangegeven op de site www.nederlandsinpraktijk.nl

1.4   De prijslijst van cursussen en leermateriaal is beschikbaar op de website www.nederlandsinpraktijk.nl

1.5   Betaling voor een cursus wordt niet terugbetaald. Betalingen voor de cursus worden niet gerestitueerd.

1.6   Studiemateriaal kan worden aangeschaft tijdens de les of op de website van de auteur van de boeken, Michał Kilian.

1.7 Annulering van de cursus kan aan het einde van iedere maand plaatsvinden.

1.8 De docent heeft het recht een cursist van de cursus te verwijderen (uitschrijven) bij gedrag dat in strijd is met het normale functioneren of gedrag van de cursist tijdens de les. Betaling voor de cursus wordt niet terugbetaald. 

1.9 Gebrek aan aanwezigheid dient 24 uur voor aanvang van de cursus/les te worden gemeld. Anders vervalt de betaling voor deze les. Het is niet mogelijk om de les op een ander moment te volgen.

2.0 Als je tegelijkertijd bij een andere taalschool Nederlands leert (ook online cursus), zoals een cursus van de Gemeente of een bedrijfscursus, moet je dit melden voordat je bij taalschool Nederlands in praktijk met de cursus begint. Als je bij een andere taalschool Nederlands leert, maak maar deze cursus af voordat je gaat bij mij taalschool leren. Het overtreden van deze punt van het reglement kan leiden tot uitschrijven van de cursus en betaling voor de cursus wordt niet gerestitueerd.

2. Online cursusreglement

2.1 Controleer voordat u met een online cursus begint of er een goede internetverbinding beschikbaar is voor groeps- of individuele lessen. Als er geen goede internetverbinding (stem en video) is waardoor de les binnen een bepaalde tijd niet kan plaatsvinden, draagt de leerling de kosten van de les en kan hij de les niet opnieuw volgen.

2.2 Video-opname van online lessen (tijdens de lessen) is verboden en kan een hoge boete opleveren.

2. Auteursrechten van boeken en videocursussen Nederlands in praktijk (Niderlandzki w praktyce) 

De boeken en videocursussen Nederlands in praktijk Stap 1, Stap 2, werkboek Stap 2, Stap 3 en werkboek Stap 3 zijn gemaakt door de auteur, Michał Kilian, en vallen onder het auteursrecht. Het kopiëren en verkopen van boeken en online cursussen Nederlands in praktijk is verboden. Er staan zware financiële sancties op het overtreden van deze rechtshandeling.